İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüz Dünya Gümrük Örgütü Tarafından ''GÜMRÜK LİYAKAT SERTİFİKASI'' ile Ödüllendirildi.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından,başarılı olduğu Bakanlığımızca da uygun görülen Bölge Müdürlüğümüz 
''GÜMRÜK LİYAKAT SERTİFİKASI '' ile ödüllendirilmiştir.
Hep birlikte kazandığımız bu sertifikadan dolayı tüm personelimizi kutluyor,
daha nice başarıları birlikte göğüslemek umuduyla,
 Dünya Gümrük Gününüzü kutluyorum.

                                                                                                                            Mehmet Tuncay BAYRAKTAR
                                                                                                                  İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü V.