BAĞLANTI İDARELERİMİZDE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

01.02.2018 tarihinde Bölge Müdürümüz başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürleri, Tasfiye İşletme Müdürleri ve Hukuk Grup Başkanının katılımlarıyla bağlantı idarelerimizde yürütülen gümrük işlemlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantıda, bağlantı idarelerimizde 2017 yılında yürütülen işlemlere ilişkin yapılan genel değerlendirmenin ardından idarelerimizde yaşanan güncel sorunlar, sorunlara ilişkin çözüm ve öneriler, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde alınması gereken ilave tedbirler ile tasfiyelik hale gelen eşyalara ilişkin tasfiye süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin konular görüşülmüştür.