Nusaybin Gümrük Muh. K.İ.M


                               
                            


                                                                                                    Nurhak DEMİRTAŞ
                                                                          Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü V.NUSAYBİN GÜMRÜK MUH. K.İ.MAdres          : Cizre Yolu 5. Km Demirtepe Mevkii
                                Yeni Nusaybin Sınır Kapısı D Blok Nusaybin/MARDİN
Tel              : 0482 415 11 15
Fax             : 0482 415 11 17
GSM           : 0532 646 37 98
e-posta       : 
nusaybinkim@gtb.gov.tr
 
 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 

 • Her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme ve araştırma yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
 • Bakanlık bilgisayar sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak, her türlü ulusal ve uluslararası kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili olarak istihbari bilgi toplamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapmak, gerektiğinde müşterek operasyon düzenlemek veya müşterek operasyonlara katılmak, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda adli soruşturma yapmak.
 • Müdürlüğün sorumluluk bölgesi dâhilinde ve gerektiğinde Türkiye Gümrük Bölgesinde gümrük gözetimi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında devriye görevlerini yerine getirmek.
 • Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Müdürlüğün sorumluluk bölgesi dâhilinde ve gerektiğinde Türkiye Gümrük Bölgesinde, gümrük gözetimi ve kontrolüne tabi kara ve deniz taşıtlarını gerektiğinde durdurmak, borda etmek, belgelerini incelemek ve aramak.
 • Bakanlık bilgisayar sistemleri ve veritabanlarını kullanmak suretiyle görev alanına giren konularla ilgili her türlü veriyi temin etmek, değerlendirmek, incelemek ve ilgili birimlerle paylaşmak.
 • Görev bölgesi içerisinde kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve güzergâhlarının tespiti konusunda çalışmalar yapmak, bölgesel kaçakçılık raporları hazırlamak.
 • Kaçakçılık olaylarına ilişkin düzenlenen ön bilgi formlarını ve olaya ilişkin varsa görüntü kaydı ve fotoğrafları Bakanlığa iletmek.
 • Araç-gereç, teknik donanım ve dedektör köpeklerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve bu alanlardaki ihtiyaçları belirlemek.
 • 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında arama, inceleme, elkoyma, yakalama, gözaltına alma, ifade alma, sorgulama ve tutuklama işlemlerini yapmak, nezarethane, ifade alma, sorgu ve görüşme odalarına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Kontrollü teslimatla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • İhbar ve muhbirlerle ilgili işlemleri yürütmek.
 • Adli kolluk konulan ve personeli ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Görev giderleri ödeneği ile ilgili işlemleri yapmak.
 • İkramiyelerle ilgili belgeleri hazırlayarak ilgili mercilere intikal ettirmek.
 • Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde operasyon gerektiren durumlarda, bağlantı adli kolluk birimi veya birimleri ile koordinasyonu sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 • Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli adli kolluk personeline Cumhuriyet Savcısı hariç olmak üzere adres tespiti ve tebligat gibi adli kolluk görevleri ile bağdaşmayan talimatlar ve görevler verilemez.